Jak stworzyć własny moduł w Drupalu 8 lub 9

Na żywym przykładzie pokazuję jak zrobić własny moduł do CMS Drupal 8 lub 9

 • Moduł examples jako baza wyjściowa
 • Struktura modułu
 • Tworzenie własnego bloku
 • Deklaracja własnego pliku twig (templates)
 • Wyświetlanie danych w twig

Wersja do oglądania

Moduł umieszcza się w katalogu modules/custom i tam tworzysz katalog z nazwą własnego modułu, w moim przypadku block_custom

Plik block_custom.info.yml

W nim znajduje się definicja naszego modułu, jest to jedyny wymagany plik do tego by stworzyć moduł

name: Block Custom
type: module
description: Demonstrates how a module can define blocks.
package: Custom Blocks
core: 8.x
core_version_requirement: ^8 || ^9
dependencies:
 - drupal:block
 - drupal:node

Główna klasa bloku - plik DropitBlock.php.

Trzeba go umieścić w module w katalogu src/Plugin/Block

To  w nim znajduje się deklaracja naszego nowego bloku oraz to co ma on wyświetlać.

<?php

namespace Drupal\block_custom\Plugin\Block;

use Drupal\Core\Block\BlockBase;

/**
 * Provides a 'Example: uppercase this please' block.
 *
 * @Block(
 *  id = "dropit_block",
 *  admin_label = @Translation("Example: dropit block")
 * )
 */
class DropitBlock extends BlockBase {

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public function build() {

  $articles = \Drupal::entityTypeManager()
   ->getStorage('node')
   ->loadByProperties(['type' => 'article', 'status' => 1]);

  $titles = [];
  if (!empty($articles)) {
   foreach ($articles as $article) {
    $titles[] = $article->get('title')->value;
   }
  }

  return [
   '#theme' => 'dropit_block',
   '#titles' => $titles,
  ];
 }

}

Pliku block_custom.module

Zawiera hook_theme dzięki któremu zdefiniowana jest customowa templatka twig

<?php

/**
 * Implements hook_theme().
 */
function block_custom_theme($existing, $type, $theme, $path) {
 return [
  'dropit_block' => [
   'variables' => [
    'titles' => NULL
   ],
  ],
 ];
}

Plik twig (dropit-block.html.twig) ląduje w katalogu templates (jest on oczywiście w katalogu modułu)

{% for title in titles %}
 <ul>
   <li>Article * {{ title }}</li>
 </ul>
{% endfor %}